Home

Laatste berichten

Call Outreachmiddelen 2024 live

De call voor subsidies met ingang van 2024 staat live. Aanvragen kunnen uitsluitend online worden gedaan via het aanvraagformulier en uiterlijk 1 mei 2023 ingediend te zijn. Voor een volledige omschrijving van de randvoorwaarden en procedure klik hier. Wie kunnen een aanvraag indienen? Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen. Het…

StudentinzetopSchool in het VO-magazine

In het VO-magazine van april 2022 is een artikel verschenen waarin twee studenten werkzaam bij StudentinzetopSchool zijn geïnterviewd. Ook staat er een kader bij waarin het initiatief StudentinzetopSchool verder toegelicht wordt, op basis van een interview met Ralph Meulenbroeks. Het VO-magazine is hieronder te vinden. Het artikel over StudentinzetopSchool staat op pagina’s 33-35.

Alle hens aan dek voor de academisch opgeleide bètadocent

De bèta-lerarenmonitor: hoe staat het met de bètadocenten in het voortgezet onderwijs? De bètafaculteiten van de universiteiten schetsen met een monitor een beeld van de situatie rondom de bètadocenten in het voortgezet onderwijs. De monitor is samengesteld op basis van uit landelijke cijfers en een eigen onderzoek onder bètadocenten. Uit de monitor blijkt dat er…

Get new content delivered directly to your inbox.