Projecten miv 2022

De volgende projecten hebben voor 2022 een subsidie ontvangen vanuit Outreach Beta:

Alle Scholen Verzamelen
Hoe kun je beter kennismaken met wetenschap, dan door het zelf te doen?! Alle Scholen Verzamelen! is een landelijk citizen science project voor basisscholen, georganiseerd door de Wetenschapsknooppunten in Nederland. Onderzoekers van wisselende universiteiten schakelen in dit project de hulp in van alle kinderen in groep 7 en 8 om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Zo worden de kinderen voor één dag echte onderzoekers. Ze dragen daarmee bij aan belangrijk onderzoek, en door gebruik te maken van het lesmateriaal van de Wetenschapsknooppunten oefenen ze bovendien hun onderzoeksvaardigheden.

Meer informatie: https://www.wetenschapsknooppunten.nl/alle-scholen-verzamelen/

Hannover Messe Challenge 2022
De universiteiten met hun regionale VO-HO-netwerken organiseren gezamenlijk ook in 2022 weer een groots bèta- en technologie schoolreisje voor 5/6 vwo-leerlingen. Het is alweer de 6e editie waarbij we circa 500 leerlingen meenemen in een wetenschaps- en technologiefestival op het campusterrein van de Universiteit Twente. Alle betrokken universiteiten leveren met lezingen, workshops en experimenten hun bijdrage. Na een korte overnachting vertrekken we op de tweede dag naar de Hannover Messe, de grootste technologie- en innovatiebeurs van Europa waar de leerlingen in aanraking komen met de wereld, vraagstukken en producten van bedrijven en R&D. De HM-Challenge bestaat uit opdrachten die worden voorbereid op school en gedurende de tweedaagse worden uitgevoerd. De HMC biedt de leerlingen een goed beeld van mogelijkheden van toekomstige opleidingen en werkvelden in de bèta-techniek.

Meer informatie en de aftermovie van 2019 vind je op: www.hannovermessechallenge.nl


Mathness.nl
“Waar wordt wiskunde uit je boek nou echt voor gebruikt? En door wie?” 

Leerlingen willen weten waarom ze leren wat ze leren. De motivatie voor het vak stijgt wanneer leerlingen concrete antwoorden krijgen op deze twee vragen. De nieuwe website www.mathness.nl wordt een centrale plek waar deze antwoorden binnen enkele seconden te vinden zijn. Op de website worden actuele toepassingen direct gekoppeld aan de leerstof uit het boek. Leraren kunnen de website gebruiken als verrijking van de bestaande leerboeken. Op deze manier wordt het eenvoudig om tijdens een reguliere wiskundeles de brug te slaan naar de wereld buiten het lokaal. Mathness.nl heeft als doel om aan ieder onderwerp, op ieder niveau een concrete toepassing te koppelen. Daarnaast komt er een uitgebreide sectie met profielen van mensen die wiskunde gebruiken in hun baan.


Natuurkunde Olympiade Junior
De Natuurkunde Olympiade Junior (NOJ) wordt in drie rondes georganiseerd en richt zich op leerlingen in de onderbouw. De NOJ is bedoeld om leerlingen op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor bèta-techniek, en natuurkunde in het bijzonder. In de drie rondes wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsen, plus een creatieve opdracht. Op die manier zijn verschillende competenties nodig om de hoofdprijs in de wacht te slepen!

Meer informatie: https://www.natuurkundeolympiade.nl/noj/


Nederlandse Wiskunde Olympiade
De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een wiskundewedstrijd die jaarlijks bij duizenden middelbare scholieren enthousiasme voor wiskunde aanwakkert. Via in totaal drie wedstrijdrondes en daarnaast de Junior Wiskunde Olympiade worden getalenteerde leerlingen gescout. De winnaars worden intensief getraind voor internationale wedstrijden; dit zijn de topwiskundigen van de toekomst.

Meer informatie: https://www.wiskundeolympiade.nl/


Ontwikkeling leerlijn Digitale Technologieën in nlt
In dit project gaan we voor de onderbouw van het vo een onderbouwmodule DT voor nlt ontwikkelen en voor vier andere nlt-modules leveren we DT-elementen aan. We organiseren een uitdagende Challenge over DT. Voor de bovenbouw wordt de module Physical Computing opgeleverd. Ten slotte gaan we de ontwikkelde scholing DT voor nlt-docenten op regionaal niveau uitvoeren.
Met deze activiteiten willen we leerlingen een breed zicht geven op de samenhang tussen de bètavakken en Digitale Technologieën (DT).

Meer informatie over leerlijnen en nlt is te vinden op: www.verenigingnlt.nl.


OO Techniek
OO Techniek is een landelijk programma van Stichting Techniekpromotie voor alle leerlingen in het basisonderwijs. De opdrachten laten leerlingen ontdekken waar ze, vaak zonder het te weten, in het dagelijks leven techniek tegenkomen. Met behulp van de onderzoeks- en ontwerpcyclus werken ze 8 à 10 weken aan een creatief en technisch product dat een rol speelt in het (jaarlijks wisselende) thema. Aan het eind van het programma presenteren ze hun product en vertellen aan de hand van een door hen gemaakt posterbord over het doorlopen proces. De leerlingen leren o.a. samenwerken en creatief denken.

Meer informatie: https://ootechniek.nl/


Rondreizende scheikundelabs
Bij de Rondreizende Scheikundelabs maken middelbare scholieren laagdrempelig kennis met de studie scheikunde en bijbehorende onderzoek en experimenten die aan de universiteiten worden gedaan. De practica van de UU (Katalyse & Gaschromatografie), UT (Membraantechnologie) en UvA (Spectrometrie) worden op scholen gegeven door studenten van scheikundige opleidingen aan de desbetreffende universiteit. De studenten kunnen zo hun enthousiasme over het onderwerp en de studie overbrengen op de leerlingen en maken daarbij op een leuke manier kennis met het leraarsvak. De practica zijn niet alleen leuk en leerzaam, maar laten ook zien hoe het onderzoek aan de universiteiten een bijdrage levert aan maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, schoon drinkwater en groene energie.

Scheikunde leren voor de toekomst


profielwerkstuk.nl
De website http://www.profielwerkstuk.nl bevat gratis modules, video’s, inspiratie en handvatten voor alle fases van het PWS. Ook ondersteunt het platform docenten en onderzoekers door algemene vragen te beantwoorden.%d bloggers liken dit: