Call

De call voor outreachmiddelen miv 2023 staat live. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het online aanvraagformulier en dienen uiterlijk 1 mei 2022 ingediend te zijn.

Outreach BETA
De bètadecanen van de Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk geld beschikbaar gesteld voor landelijke outreach- en voorlichtingsprojecten in het kader van het Sectorplan Bèta & Techniek.  Het totaalbedrag van de beschikbare subsidie is 700.000 euro per jaar. Ieder jaar is het mogelijk om aanspraak te maken op de Outreachmiddelen BETA.

Wie kunnen een aanvraag indienen?
Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen. Het is hierbij belangrijk dat het project aan tenminste één Nederlandse universiteit verbonden is. De aanvraag kan worden gedaan voor één, twee of drie kalenderjaren. De maximale bijdrage aan een project is €40.000,- per jaar. Bij een toekenning voor drie jaar is de maximale bijdrage dus €120.000,-.

%d bloggers liken dit: