Call

De call voor subsidies met ingang van 2024 staat live. Aanvragen kunnen uitsluitend online worden gedaan via het aanvraagformulier en uiterlijk 1 mei 2023 ingediend te zijn. Voor een volledige omschrijving van de randvoorwaarden en procedure klik hier.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen. Het is hierbij belangrijk dat het project aan tenminste één Nederlandse universiteit verbonden is. De aanvraag kan worden gedaan voor één, twee of drie kalenderjaren. De maximale bijdrage aan een project is €40.000,- per jaar. Bij een toekenning voor drie jaar is de maximale bijdrage dus €120.000,-.

Lopende projecten
Benieuwd welke projecten in voorgaande jaren een subsidie vanuit Outreach BETA hebben ontvangen? Kijk dan hier.

%d bloggers liken dit: