About

In het Landelijk Overleg Bètadecanen zijn alle universiteiten met 1 of meer bètafaculteiten vertegenwoordigd. Elke universiteit vaardigt 1 decaan af naar dit overleg. De overleggen vinden 4-5 maal per jaar plaats, over het algemeen op een vrijdagmiddag. Jasper Knoester (RUG) is voorzitter van het overleg; Yvonne Jeuken (RUG) treedt op als secretaris.

Disciplines

%d bloggers liken dit: