Outreach

Achtergrond outreach

De bètadecanen van de Nederlandse universiteiten stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor landelijke outreach- en voorlichtingsprojecten. Het totaalbedrag van de beschikbare subsidie is €700.000,- euro per jaar. Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen.

Welke projecten?

Drie types projecten komen in aanmerking voor financiering:

1. Landelijke outreach activiteiten in primair en voortgezet onderwijs (havo en vwo) en het algemene publiek op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM);

2. Onderwijsvernieuwing in primair en voortgezet onderwijs, gericht op vakvernieuwing en activering van docenten wiskunde, informatica natuurkunde en scheikunde en de aanpalende vakken;

3. Vakinhoudelijke en/of vakdidactische professionalisering van docenten wiskunde, informatica natuurkunde en scheikunde en de aanpalende vakken.

De landelijke outreachmiddelen Beta worden gecoördineerd door Ruurdtje Hoekstra (VU).

Voor wie

Alle organisaties kunnen een aanvraag indienen. Voor landelijke outreach activiteit projecten kunnen uitsluitend consortia een aanvraag indienen. Deze consortia bestaan uit meerdere partijen, zoals universiteiten en scholen, maar ook partijen uit (STEM)industrie en overheden. Het is hierbij belangrijk dat het project aan tenminste één Nederlandse universiteit verbonden is.

Budget

De aanvraag kan worden gedaan voor één, twee of drie kalenderjaren. De maximale bijdrage aan een project is €40.000,- per jaar. Bij een toekenning voor drie jaar is de maximale bijdrage dus €120.000,-.

Voorwaarden en procedure

De voorwaarden voor de projecten en de procedure vind je hier

Aanvragen

Er is jaarlijks een aanvraagronde. De call wordt ieder jaar geopend op 1 februari. De meest actuele call vind je hier

Aanvragen kunnen worden ingediend via het online aanvraagformulier. De ingevulde aanvraagformulieren moeten uiterlijk 1 mei van elk jaar ingediend worden.

Vragen over het Outreachprogramma?

Het Outreachprogramma wordt gecoördineerd door Ruurdtje Hoekstra (VU).

%d bloggers liken dit: