Projecten miv 2021

De volgende projecten hebben voor 2021 een subsidie ontvangen vanuit Outreach Beta:

Hedy: Stap voor stap programmeren
Programmeren is leuk en belangrijk, maar ook lastig. De stap van een kindertaal zoals Scratch naar tekstueel programmeren in bijv. Python is vaak groot omdat leerlingen veel syntax ineens moeten leren. De door de Universiteit Leiden ontwikkelde programmeertaal Hedy maakt leren programmeren makkelijker door nieuwe syntax in stapjes toe te voegen. Zo wordt programmeren makkelijker, en leuker! Probeer Hedy meteen uit via http://www.hedycode.com

Invoering Leerlijn Duurzame Ontwikkeling bij Nlt
Voor het vak nlt (natuur, leven en technologie) in havo en vwo is een doorlopende leerlijn voor het thema Duurzame Ontwikkeling gemaakt. Om de leerlijn compleet te maken gaan we in dit project een module Circulaire Technologie ontwikkelen, we voeren een campagne uit met nieuw materiaal voor de onderbouw van het vo en we ontwikkelen scholing en voeren die uit voor nlt-docenten om de leerlijn in hun curriculum te realiseren.

European Girls’ Olympiad in Informatics (EGOI)
De European Girls’ Olympiad in Informatics (EGOI) is een nieuwe internationale programmeerwedstrijd voor meisjes. Meisjes en vrouwen zijn al jaren ondervertegenwoordigd in de IT en bij evenementen die beogen scholieren te interesseren voor programmeren, zoals de informatica olympiade. Met het project EGOI(N) willen we een Nederlands team opleiden voor de EGOI, en afvaardigen naar het evenement. Tegelijkertijd willen we een grotere groep meisjes laten  ervaren dat programmeren leuk is én dat ze het kunnen door  programmeerlessen aan te bieden.

Nederlandse Wiskunde Olympiade
De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een wiskundewedstrijd die jaarlijks bij duizenden middelbare scholieren enthousiasme voor wiskunde aanwakkert. Via in totaal drie wedstrijdrondes en daarnaast de Junior Wiskunde Olympiade worden getalenteerde leerlingen gescout. De winnaars worden intensief getraind voor internationale wedstrijden; dit zijn de topwiskundigen van de toekomst.

Het Leidse Tutorprogramma als inspiratie voor alle bètafaculteiten
Er gaapt een onderwijskloof tussen kinderen met een lage en een hoge sociaaleconomische achtergrond. In het Leidse Tutorprogramma zoeken Leidse studenten en wetenschappers uit hoe ze die kloof kunnen dichten. En de kinderen? Die leren heel wat bij. Meer info: https://www.leidsetutorprogramma.nl/

Het Huis van de Toekomst
OO Techniek is een STEM-programma voor alle kinderen van de basisschool waarmee ze op onderzoek uitgaan in hun eigen omgeving en zo oplossingen bedenken om duurzamer te kunnen leven in het door hen zelf bedachte Huis van de Toekomst. Het programma duurt 8 a 10 weken en is voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8.

Natuurkunde Olympiade Junior
De Natuurkunde Olympiade Junior (NOJ) wordt in drie rondes georganiseerd en richt zich op leerlingen in de onderbouw. De NOJ is bedoeld om leerlingen op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor bèta-techniek, en natuurkunde in het bijzonder. In de drie rondes wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsen, plus een creatieve opdracht. Op die manier zijn verschillende competenties nodig om de hoofdprijs in de wacht te slepen!

profielwerkstuk.nl
Bètapartners, de UvA, de VU en het Pre-University College (PUC) hebben de handen ineengeslagen om een platform te realiseren waar VO-leerlingen terecht kunnen voor vragen over het profielwerkstuk (PWS): www.profielwerkstuk.nl. Het platform bevat gratis modules, inspiratie en handvatten voor alle fases van het PWS. Ook ondersteunt het HO docenten/onderzoekers door algemene vragen weg te vangen. De samenwerking wordt in 2021 naar een landelijk niveau getild, tussen de Nederlandse universiteiten en op termijn mogelijk ook met de hogescholen.  

Reizend DNA lab Leiden – Ziek of gezond: een vouwtje verkeerd
Bij het Reizend DNA lab maken middelbare scholieren kennis met technieken en experimenten die aan universiteiten worden uitgevoerd. Bij de Leidse variant nemen scholieren met behulp van moderne microscopen hedendaagse ziektes zoals Alzheimer onder de loep en ontdekken ze hoe een klein foutje in de vouwing van een eiwit desastreuze gevolgen kan hebben voor de cel en uiteindelijk je gezondheid.

Science truck: Expeditie Techniek
De Faculteit Science & Engineering (FSE) van de Rijksuniversiteit Groningen gaat haar science truck – een rondreizend inspiratielab – inzetten om kinderen, die vanuit hun thuissituatie niet snel in aanraking komen met (beta)wetenschap en techniek, hiervoor te inspireren en te begeleiden in vervolgstappen die zij in hun eigen omgeving kunnen zetten. Dit gebeurt via een 3-traps traject:
1. inspirerend truck bezoek
2. leraren en decanen als wegwijzers naar lokaal wetenschap en techniek aanbod en loopbaanmogelijkheden
3. persoonlijk rolmodel en buddy programma met video’s en buddy bijeenkomsten in de buurt

Societal challenges
Dit project draait om het neerzetten van een realistisch beeld van belangrijke ontwikkelingen binnen de bètawerkvelden en de bètaberoepen en -studies. Voor het basisonderwijs bestaat het project uit een wetenschapsbattle voor onderzoekers. Voor het voortgezet onderwijs bestaat het project uit een profielwerkstukwedstrijd voor havo/vwo scholieren waarin ze samenwerken met bètaonderzoekers rondom duurzaamheidsvraagstukken. Van beide wedstrijden wordt van het winnende onderwerp een gratis beschikbare digibordles gemaakt die geschikt is voor de doelgroep.

Succesformules in Beeld
Het project beoogt het bevorderen van enthousiasme bij leerlingen (havo/vwo) voor wiskunde, door het publiceren van voorbeelden van de toepassing van wiskunde in beroepen: De voorbeelden worden getoond door middel van korte video’s, met bijbehorende website; Met ondersteuning voor de betrokken wiskundedocent in het vo (hoe te gebruiken in de klas); Ook interessant voor informatica, science en voor niet-bèta leerlingen. Succesformules in Beeld is een initiatief van Platform Wiskunde Nederland (alle Nederlandse Universiteiten en de Nederlandse vereniging van Wiskunde-leraren NVvW). Voor meer informatie ga naar https://www.platformwiskunde.nl/voor-het-vo/succesformules-in-beeld/

Eureka!Cup
De Eureka!Cup is een landelijk programma van Stichting Techniekpromotie met wetenschappelijke en technologische vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo en vwo. Het programma laat toepassingen zien van wetenschap en technologie in relatie tot een maatschappelijk relevant onderwerp. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden vraagstukken ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is er zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

FFL
FIRST® LEGO® League Challenge is een internationale technologiewedstrijd voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. De FIRST LEGO League daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en technici. Tijdens ieder seizoen werken de teams aan een innovatieproject. Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot bouwen en programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren in een robotwedstrijd. De teams doorlopen beide onderdelen aan de hand van het aangeboden lesmateriaal. Meer informatie: https://firstlegoleague.nl/

Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl: educatie en informatie
Natuurkunde.nl (opgericht in 2002) is een unieke website waar bovenbouwleerlingen en docenten natuurkundige info, les- en oefenmateriaal kunnen vinden; bovendien is er een vraagbaak die binnen 24 uur antwoord geeft op vragen. De website is opgericht door het gezamenlijke natuurkundeveld en in 2020 had Natuurkunde.nl 1,3 miljoen unieke bezoekers per jaar. Sciencespace.nl bestaat sinds 2009; de site is bètabreed opgezet voor onderbouwleerlingen en heeft jaarlijks ruim 200.000 unieke bezoekers. Neem vooral een kijkje op https://www.natuurkunde.nl/ en sciencespace.nl

Quantum Rules!
Quantum Rules! introduceert docenten en leerlingen van het VWO in de quantum wereld. In een dagprogramma boekt een docent voor zijn klas een bezoek aan het Huygens lab (Leiden). In de ochtend  staan een vijftiental experimenten klaar die direct aansluiten op het natuurkunde curriculum. In de middag is de keuze om deze experimenten onderling te presenteren, of om een samenwerkingsspel te spelen waarin de kennis van het ochtendprogramma wordt geplaatst in een dagelijkse context. Voor de NLT-module ‘Kansen met Quantum’ ontwikkelen we een vergelijkbaar dagprogramma over het thema  quantumcomputing. Dit programma komt in schooljaar 2021/22 beschikbaar.

Bekwame leerkrachten wetenschap en techniek
De toekomstige maatschappij vraagt om creatieve, innovatieve en talentvolle wetenschappers en technologen. Om aan deze toekomstige behoefte te voldoen moeten kinderen vroeg een positieve ervaring opdoen met wetenschap en technologie (W&T). Zo krijgen ze de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en houden ze een opleiding of carrière in W&T als mogelijk toekomstperspectief. Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3) richt zich in dit project op leerkrachten om hen te inspireren, ondersteunen, bekwamen en stimuleren in het verzorgen van W&T-onderwijs. Dat doet C3 door (online) ondersteuning aan te bieden, nieuwe lesmaterialen met actuele W&T-thema’s te ontwikkelen, workshops te verzorgen, een conferentie te organiseren en het bereik van de activiteiten te vergroten.

Regionale Steunpunten Scheikunde 

Regionale Steunpunten Natuurkunde

%d bloggers liken dit: