Call Outreachmiddelen 2022 live

De call voor subsidies met ingang van 2022 staat live. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via het aanvraagformulier en uiterlijk 1 mei 2021 ingediend te zijn. Voor een volledige omschrijving van de randvoorwaarden en procedure klik hier. Wie kunnen een aanvraag indienen? Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen. Het isMeer lezen over “Call Outreachmiddelen 2022 live”