Alle hens aan dek voor de academisch opgeleide bètadocent

De bèta-lerarenmonitor: hoe staat het met de bètadocenten in het voortgezet onderwijs? De bètafaculteiten van de universiteiten schetsen met een monitor een beeld van de situatie rondom de bètadocenten in het voortgezet onderwijs. De monitor is samengesteld op basis van uit landelijke cijfers en een eigen onderzoek onder bètadocenten. Uit de monitor blijkt dat erMeer lezen over “Alle hens aan dek voor de academisch opgeleide bètadocent”